Prodej nemovitosti z dědictví

25.09.2023

Pokud Vás tato smutná událost potká, je pochopitelně vyřizování pozůstalosti nepříjemnou záležitostí. Vyřizování zahrnuje správu a rozdělení majetku, dluhů i závazků. Pokud se zaměříme na prodej bytu, který jste zdědil v dědickém řízení, je možný, ale vyžaduje několik podmínek a určité postupy. Zde je několik kroků, které byste měli provést:

1. Zjistěte právní postavení a zpracujte dědické dokumenty: Nejprve zjistěte, zda máte plné právo na prodej bytu. To závisí na mnoha faktorech, včetně dědických dokumentů, závěti, smlouvy o dědictví a právních předpisů. Další uvlivňující faktor je zda jste jediný dědic nebo je dědiců více. Může být vhodné situaci konzultovat s právním odborníkem, abyste zjistili, zda máte plné právo na prodej nemovitosti.

2. Zjistěte hodnotu bytu: Tržní odhad nemovitosti za účelem vypořádání může provést realitní specialista, odhad vyjde mnohem levněji než odhad soudním znalcem. Odhad vám pomůže stanovit realistickou prodejní cenu v případě, že se rozhodnete byt následně prodat.

3. Připravte byt k prodeji: Připravte byt k prodeji tím, že provedete nezbytné údržbové práce a případně drobné renovace. Důkladně ukliděte a odstraňte osobní věci, popřípadě vymalujte. Vzhled bytu má vliv na rychlost prodeje a cenu, kterou za něj můžete získat.

4. Najděte realitního makléře (pokud to považujete za vhodné): Realitní makléř může být užitečný při prodeji nemovitosti, protože vám může pomoci s inzercí, marketingem, vyjednáváním, zpracováním právních dokumentů, úschovy peněz a převodem na Katastrálním úřadu.

5. Inzerujte byt: V případě, že prodáváte nemovitost vy osobně, zveřejněte inzerát o prodeji bytu na různých nemovitostních webových stránkách, inzertní portálech, sociálních sítí a klidně i v místním tisku. Dále je dobré tzv. "rozhodit sítě" u sousedů v domě, jistě bude i v jejich zájmu, aby byt koupil někdo, kdo v budoucnu nebude narušovat jejich poklidné bydlení.

6. Přijímejte nabídky a vyjednávejte: Jestliže je o nemovitost zájem a máte více potenciálních kupců , přijímejte od nich nabídky a vyjednávejte s nimi o ceně a podmínkách prodeje. V tomto případě je ideální Realitní makléř, který vám může pomoci s touto částí procesu. Ve vyjednávání je velkou výhodou, že jako třetí strana do toho nedává emoce a jedná racionálně.

7. Zpracujte právní dokumenty: Po dosažení dohody s kupcem budete potřebovat právní dokumenty, jako je kupní smlouva. Můžete se obrátit na právního odborníka (advokáta) nebo notáře, aby vám s tím pomohl. Ideálně když vám ten samý subjekt zajistí i úschovu pěněz. Úschovu kupní ceny může zajistit advokát, notář, banka za určitých podmínek i realitní kancelář. Vzhledem k 20 denní ochranné lhůtě katastrálního úřadu na vklad vlastnického práva, NEDOPORUČUJI při koupi nemovitosti vyplácet peníze rovnou na bankovní účet protistrany.

8. Převedení vlastnictví: Po dokončení právního procesu a zaplacení kupní ceny nebo převodu do advokátní úschovy budete muset převést vlastnická práva na kupujícího. To obvykle probíhá prostřednictvím místního katastrálního úřadu. Takže pokud budete realizovat prodej bytu ve městě Duchcov, Osek, Dubí nebo Teplice, návrh na vklad do KN budete podávat na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

9. Zdanění a platby: Mějte na paměti, že prodej nemovitosti může být zdaněn. Zjistěte si aktuální daňové povinnosti v souvislosti s prodejem nemovitosti. Může se na Vás vztahovat osvobození od daně z příjmu, pokud splňujete určité podmínky. Pokud jste byt zdědili po příbuzném, který v něm žil minimálně 2 roky nebo vlastnil po dobu alespoň 5 let (u nemovitostí nabytých od 1.1.2021 10 let), můžete být prodat bez placení daně z příjmu

Je důležité mít na paměti, že proces prodeje nemovitosti může být složitý nebo se může zadrhnout na různých drobnostech. Proto je vždy dobré prodej konzultovat s právním odborníkem nebo realitním makléřem, abyste zajistili, že vše proběhne v souladu se zákonem a bez problémů.