Vzor darovací smlouvy na nemovitou věc ke stažení

17.12.2023

Vzor: Darovací smlouva na nemovitou věc ZDARMA ke stažení!!! Ano, čtete správně. Dnes vám přináším vzor darovací smlouvy na nemovitost! Ale pozor, víte, že dárce může dar pro nevděk odvolat? To asi nechcete!

Podle § 2075 Občanského zákoníka platí, že (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

Za mě to jsou informace, které je dobré znát! :-D

A teď k samotné darovací smlouvě. Pro úspěšné převedení nemovité věci do vlastnictví jiného je třeba dodržet několik klíčových bodů:

Identifikace stran: Jméno, rodné číslo a bydliště dárce a obdarovaného.

Popis nemovitosti: Podrobný popis darované nemovitosti, včetně parcelního čísla, listu vlastnictví, a katastrálního území.

Datum a místo podpisu: Klíčové informace o datu a místě podpisu stran.

Úředně ověřené podpisy: Darovací smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy.

Vklad do katastru nemovitostí: Součástí procesu je vytvoření návrhu na vklad do katastru nemovitostí, který se společně s darovací smlouvou podává na příslušném katastrálním úřadu.

Základní ustanovení darování najdete v § 2055 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)

A které dary od daně osvobozené?

Příjmy z darů nedaníte, pokud součet hodnot všech darů od téhož dárce nepřesáhne hranici 15 000 korun za zdaňovací období (obvykle kalendářní rok).

Dále jsou od daně osvobozené všechny dary, pokud

• je mezi dárcem a obdarovaným přímý příbuzenský vztah (rodiče, děti, vnuci, manželé)

• jsou dárce a obdarovaný příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci a neteře, strýcové a tety, zeťové a snachy, manželé rodičů, děti manžela nebo rodiče manžela, manželé dětí)

•  obdarovaný a dárce žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti, pečují o společnou domácnost, nebo je obdarovaný na dárce odkázán výživou.

Vzor smlouvy, který máte možnost si stáhnout níže, byste si měli pečlivě přečíst a porozumět mu. Bezpečnost především! Nenesu žádnou právní odpovědnost za užití poskytnutých smluv. Pokud máte konkrétní dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám s tím pomohu!

Závěrem chci dodat, že Vám zde nabízím ke stažení vzor darovací smlouvy, který jsem já kdysi použil při vytváření darovací smlouvy pro svou známou a na katastrálním úřadě prošla bez potíží.

Přeji vám bezstarostné uzavření darovací smlouvy a hladký převod na Katastrálním úřadě!